Schilderijen

Bij alle soorten van creatieve expressie is het een gegeven dat je, tijdens het zoeken naar uitbeeldingsmogelijkheden, ontelbare vormoplossingen passeert. Het is dan maar net afhankelijk van je interesse, opgedane ervaringen én je vermogen om oogkleppen af te doen, of je die mogelijkheden herkent, en kunt toepassen. Met gebruikmaking van je technische mogelijkheden, vaardigheden, je gevoel en intuïtie. Bij het maken van schilderijen heeft Marcel Hinze de taak een platform te creëren. Een platform, waarop omgevingsinformatie in relatie tot de mens communiceert. Tijdens het ontwikkelen van mijn schilderijen zoek ik naar samenhang, naar identiteit. Waarbij ruimte blijft voor toekomstige ontwikkelingen. Ik zoek naar vanzelfsprekendheid die activiteiten toelaat, die stimuleert in plaats van dicteert. Waar een spanningsveld wordt gecreëerd. Een spanningsveld van vormelementen die ten opzichte van elkaar zó ontwikkeld en geplaatst zijn, dat ze samen meer zijn dan een optelsom van delen. Die gezamenlijk meer opleveren dan elk op zichzelf.
Marcel Hinze Kunst Kopen Schilderijen Pulchri

© 2017 Foto’s: Jos Tigges & Marcel Hinze